DOCUMENT LIST /DÖKÜMAN LİSTESİ ( PROCESURES )
No Standard Article No / Standart Md.No DOCUMENT NAME /DOKÜMAN ADI Doc. No/
Dok. No
REVISIONS/ REVİZYONLAR
Issued Date/
Yayım Tarihi
Distribution Date/Dağıtım Tar. 1. Rev. 2. Rev. 3. Rev. 4. Rev. 5. Rev. 6. Rev. Departments are distributed /
Dağıtım Yapılan bölümler 
1 4 Procedure of management systems/Kalite yönetim sistemi prosedürü Pro-01 13.09.02-0   20.11.2003 01.07.2005          
2 6 Procedure on resource management/Kaynak yönetimi prosedürü Pro-02 14.09.02-0   20.11.2003            
3 5 Procedure on the managerial responsibilities/Yönetim sorumluluğu prosedürü Pro-03 13.09.02-0   09.04.2003 05.05.2003 01.05.2004 01.07.2005      
4 7,5 Procedure on the supply of product and services/Ürün ve hizmetin sağlanması prosedürü Pro-04 16.09.02-0   05.05.2003            
5 8,2 Monitoring and measure procedure/İzleme ve ölçme prosedürü Pro-05 17.09.02-0   20.11.2003 01.05.2004          
6 7,1 Procedure on planning the products/services/Ürün/hizmet gerçekleştirmenin planlaması pr. Pro-06 17.09.02-0                
7 8,5 Procedure on continuous improvement/Sürekli iyileştirme prosedürü Pro-07 17.09.02-0   20.11.2003            
8 7,6 Procedure on the control of the monitoring and measure devices/İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü pr. Pro-08 18.09.02-0   20.11.2003            
9 7,4 Purchasing procedures/Satınalma prosedürü Pro-09 18.09.02-0   21.04.2003 20.11.2003 26.04.2004 01.07.2005      
10 8,3 Procedure on the control of non-conforming products/Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürü Pro-10 18.09.02-0   20.11.2003            
11 7,2 Procedure on the processes related with customers/Müşteri ile ilişkili prosesler prosedürü Pro-11 20.09.02-0                
12 7,2 Procedure on designs and development/Tasarım ve geliştirme prosedürü Pro-12 25.09.02-0   20.11.2003 01.05.2004          
13 8,4 Data analysis Procedure/Veri analizi prosedürü Pro-13 23.09.02-0   17.03.2003            
14 4 Procedure on the control of records/Kayıtların Kontrolü prosedürü Pro-14 23.09.02-0   15.04.2004            
15 6.2 Procedure on training, Consciousness and Eligibility/Eğitim,Bilinç ve Yeterlilik prosedürü Pro-15 23.09.02-0   15.04.2004            
DOCUMENT LIST /DÖKÜMAN LİSTESİ ( INSTRUCTIONS )
No Standard Article No / Standart Md.No DOCUMENT NAME /DOKÜMAN ADI Doc. No/
Dok. No
REVISIONS/ REVİZYONLAR
Issued Date/
Yayım Tarihi
Distribution Date/Dağıtım Tar. 1. Rev. 2. Rev. 3. Rev. 4. Rev. 5. Rev. 6. Rev. Departments are distributed /
Dağıtım Yapılan bölümler 
1 4 Instructions regarding the internal and external correspondence rules/İç dış yazışma kuralları talimatı Tal 01 13.09.2002   14.04.2003            
2 4 Instructions regarding the procedures within magnetic medium/Manyetik ortamda işlemler tal Tal 02 13.09.2003   14.04.2003            
3 4 Instructions regarding the secretariat services/Sekreterlik Hizmetleri Tal 03 20.09.2002                
4 6 İnstructions formmeeting the infrastuctural and general working conditions/Alt yapı ve genel çalıma Tal Tal 05 37530                
5 6 Instructions regarding examination of personnel/Personel Sınav Talimatı Tal 06 01.10.2002                
6 6 Instruction on the recruitment of personnel/Personel alım talimatı Tal 07 01.10.2002   10.04.2003 20.05.2006          
7 6 Instruction for the severance of the personnel/Personel çıkış işlemleri talimatı Tal 08 05.10.2002   01.07.2006 T          
8 6 Instruction on service workers/Hizmet görevlileri talimatı Tal 09 20.09.2002                
9 7,5 Instruction for the sieving facilities/Eleme tesisi talimatı Tal 10 05.10.2002                
10 7,5 Instruction on the operation of concrete plant/Beton santrali çalışma talimatı Tal 11 05.10.2002   01.04.2005            
11 7,5 Instruction on using the concrete plant/Beton santrali  kullanma talimatı Tal 12 05.10.2002   01.07.2005            
12 5 Instruction on the special transactions of the wireless/Telsiz özel işlemleri talimatı Tal 13 05.10.2002                
13 6 Instruction on kitchen/ Mutfak Çalışma Talimatı Tal 14 20.09.2002                
14 7,5 Instruction on forwarding of the machinery/Makine sevk talimatı Tal 15 10.10.2002                
15 7,5 Intruction on driving Beko-loader/Beko loder kullanma talimatı Tal 16 15.10.2002                
16 7,2 Instruction on early project examination/Proje ilk inceleme talimatı Tal 17 05.10.2002                
17 6 Instruction on policlinical services/Poliklinik hizmetleri talimatı Tal 18 05.10.2002                
18 6 Instruction of protective medicine/Koruyucu hekimlik talimatı Tal 19 05.10.2002                
19 7,4 Instruction on purchase/Satınalma talimatı Tal 20 05.10.2002   14.04.2003            
20 7,5 Instruction on driving trucks/Kamyon kullanma talimatı Tal 21 13.10.2002     01.04.2005 01.06.2005        
21 7,5 General instruction on electricity works/Elektrik işleri genel talimatı Tal 22 05.10.2002   18.04.2003            
22 7,5 Instruction on concrete mixture design/Beton Karışım Dizayn talimatı Tal 23 05.10.2002   01.07.2005            
23 7,5 Instruction on driving loader with rubber tires/Latik tekerlekli ile yükleme talimatı Tal 24 13.10.2002                
24 6,00 Instruction on work accidents/İş Kazaları talimatı Tal 25 13.10.2002   18.04.2003            
25 8 Instruction on driving finishers/Finişer Kullanma Talimatı Tal 26 01.04.2005                
26 7,2 Instruction on studyproject (Measurement and application)/Etüd ve Proje Ölçme ve aplikasyon Tal 28 05.10.2002   18.04.2003            
27 7,5 Instruction on the selection of machinery/Makine seçme tal Tal 30 13.10.2002                
28 7,5 Instruction on the ticket keeper/Fişçi talimatı Tal 31 05.10.2002   18.04.2003            
29 7,5 Instruction on driving tracked excavators/Paletli eskavatör kullanma talimatı Tal 33 05.10.2002   18.04.2003            
30 7,5 Instruction on driving cylinders/Silindir Kullanma talimatı Tal 34 05.10.2002   18.04.2003            
31 7,5 Instruction on maintenance of concrete and mould-scafolding)/Beton bakım ve kalıp sökme talimatı Tal 35 06.10.2002                
32 7,5 Instruction on driving the cranes/Vinç Kullanma Talimatı Tal 36 15.10.2002                
33 7,5 Instruction on driving crane trucks/Vinçli kamyon Kullanma talimatı Tal 37 15.10.2002                
34 7,5 Instruction on concreting/Beton döküm talimatı Tal 39 06.10.2002                
35 7,5 ınstruction on driving concrete pumps/Beton Pompası kullanma talimatı Tal 43 15.10.2002                
36 7,5 Instruction on the preperation of iron equipment/Demir donatı hazırlama talimatı Tal 44 06.10.2002                
37 7,5 Instruction on iron equipment/Demir bağlama talimatı Tal 45 06.10.2002                
38 7,5 Instruction on the preperation of the manufacture place/İmalat yeri hazırlık talimatı Tal 46 06.10.2002                
39 7,5 Instruction on repairs/Tamir Talimatı Tal 47 06.10.2002   18.04.2003            
40 7,5 Instruction on market repair and manufacture/Piyasa tamir ve İmalat talimatı Tal 48 06.10.2002   18.04.2003 01.04.2005          
41 7,5 Instruction on the instalment of moulds and scaffoldings/Kalıp iskele Kurulum talimatı Tal 49 06.10.2002                
42 7,2 Instruction on the arrangement of the archives/Edüt Proje arşiv düzenlemesi talimatı Tal 50 12.10.2002                
43 7,2 Instruction on the distribution and collection of the documents/Etüt proje doküman toplama ve dağıtım talimatı Tal 51 12.10.2002   18.04.2003            
44 7,2 Instruction on metric lenght calculation and drawings/Etüt  proje metraj ve hesap çizim talimatı Tal 52 12.10.2002   18.04.2003            
45 7,2 Instruction on the production of projects/Proje Yapımı Talimatı Tal 53 12.10.2002   18.04.2003            
46 7,2 Instruction on production of maps/Hali hazır proje yap tal Tal 54 12.10.2002   18.04.2003            
47 7,5 Instruction on using concrete moulds/Beton kalıpları kullanma talimatı Tal 55 14.10.2002                
48 7,5 Instruction on driving tracked bulldoser/Paletli Dozer kullanma talimatı Tal 56 13.10.2002                
49 7,5 Instruction on driving grader/Greyder kullanma talimatı Tal 57 13.10.2002                
50 7,5 Instruction on welding/Kaynak talimatı Tal 58 09.10.2002                
51 7,5 Instruction on the maintenance of machinery/Makine bakım talimatı Tal 59 08.10.2002                
52 7,5 Instruction on the duties of the excavation foreman/Kazı Formeni talimatı Tal 60 08.10.2002                
53 7,5 Instruction on driving water tanks/Su tankeri kullanma talimatı Tal 61 10.10.2002                
54 7,5 Instruction on driving mixers/Mikser Kullanma Talimatı Tal 62 01.10.2002                
55 7,5 Instruction on the supervision of daily production activities/Günlük Üretim Faaliyet Takip Talimatı Tal 63 24.03.2003                
56 7.5.4 Instruction on the property of the customers/Müşteri Mülkiyeti Talimatı Tal 64 05.05.2003                
57 7.5.5 Instruction on transportation and storing/Taşıma ve Depolama Talimatı Tal 65 01.04.2005                
DOCUMENT LIST /DÖKÜMAN LİSTESİ ( FLOWCHARTS )
No Standard Article No / Standart Md.No DOCUMENT NAME /DOKÜMAN ADI Doc. No/
Dok. No
REVISIONS/ REVİZYONLAR
Issued Date/
Yayım Tarihi
Distribution Date/Dağıtım Tar. 1. Rev. 2. Rev. 3. Rev. 4. Rev. 5. Rev. 6. Rev. Departments are distributed /
Dağıtım Yapılan bölümler 
1 7,2 Tender preperations and participation to tender/İhale Hazırlıkları ve İhaleye İştirak IA 01/01 10.10.2002   18.04.2003            
2 7,2 Awarding the work appoitment of the site chief/İşin alınması proje müdürünün atanması IA 01/02 10.10.2002   18.04.2003            
3 7,1 Execution of macro plan and underground manufacturing/Makro planın ve yer altı imalatların yapılması IA 01/03 10.10.2002   18.04.2003            
4 7,1 Earth cannel excavation/Kaplamasız kanal Kazısı IA 01/04 10.10.2002                
5 6 Engaging staff (Headquarter)/Personel alım (Merkez) IA 02/01 10.10.2002   18.04.2003            
6 6 Personnel severance(Headquarter)/Personel çıkış (Merkez) IA 02/02 10.10.2002   20.05.2006            
7 6 Engaging staff (Site)/Personel alım (Merkez) IA 02/03 10.10.2002   18.04.2003            
8 6 Personnel severance(Site)/Personel çıkış (Merkez) IA 02/04 10.10.2002   20.05.2006            
9 6 Preliminary account (Headquarter)/Ön muhasebe IA 03/01 10.10.2002   18.04.2003            
10 6 Headquarter account/Merkez muhasebe IA 03/02 10.10.2002   18.04.2003            
11 6 Account site/Aylık finans ihtiyacının belirlenmesi IA 03/03 10.10.2002   18.04.2003            
12 7,4 Headquarter purchase/Merkez satın alma işlemleri IA 04/01 10.10.2002   18.04.2003 25.02.2004          
13 7,4 Site purchase/Şantiye satın alma IA 04/02 10.10.2002   18.04.2003 01.07.2005          
14 7,2 Preperation of project/Proje yapımı IA 05/01 10.10.2002   18.04.2003            
15 7,2 Measurement and implementation works/Ölçme ve aplikasyon yapılması işlemleri IA 05/02 10.10.2002   18.04.2003            
16 7,2 Bill of quantity and drawing/Metraj hesabı ve çizimleri yapılması IA 05/03 10.10.2002   18.04.2003            
17 7,2 Distrubion of projects and their attachements/Projeler ve eklerinin dağıtımı işlemleri IA 05/04 10.10.2002                
18 7,2 Archive arrangement works/Arşiv düzenlenmesi işlemleri IA 05/05 10.10.2002                
19 7,5 Preperations of plans/Planların hazırlığı IA 06/01 10.10.2002                
20 7,5 Daily dry greasing and maintenance/Günlük Kuru yağlama ve bakım IA 06/02 10.10.2002                
21 7,5 Periodic maintenance/Periyodik bakımların yapılması IA 06/03 10.10.2002                
22 7,5 Repairs which doesn' t cause machine working/Makinenin çalışmasına engel olmayan tamirler IA 06/04 10.10.2002                
23 7,5 Repaires which dosn' t cause machine working (Revisions and large scale malfunctions)/Makinenin çalışmasına engel tamirler (Revizyonlar ve büyük arızalar) IA 06/05 10.10.2002                
24 7,5 Changing and repairing tire/Lastik değişim ve tamirleri IA 06/06 10.10.2002                
25 7,50 Taking delivary of machine/Makine teslim alınması  IA 06/07 10.10.2002                
26 7,50 Products which drop the minimum stock level and consumable demands/Asgari stok seviyesine düşen mallar ve sarf malzeme talepleri IA 06/08 10.10.2002                
27 7,5 Warehouse stock activities/Ambar stok hareketleri IA 06/09 10.10.2002                
28 7,5 Weighhing processes of weigh-bridge / Kantar tartım işlemleri IA 06/10 10.10.2002                
29 7,5 Fuel-Oil supply processes/Akaryakıt ikmal işlemleri IA 06/11 10.10.2002                
30 7,5 Manufacturing civil engineering structure/Sanat yapıları imalatı IA 07/01 10.10.2002                
31 7,5 Preparing and establishing mould scaffold/Kalıp-iskele hazırlanması ve kurulumu IA 07/02 10.10.2002                
32 7,5 Assembling and preparing reinforcing bar/Demir donatı hazırlanması ve bağlanması IA 07/03 10.10.2002                
33 7,5 Concreting/Beton dökümü IA 07/04 10.10.2002                
34 7,5 Maintenance of concrete and ripping out mould-scraffold/Beton bakımı ve kalıp iskele sökümü IA 07/05 10.10.2002                
35 7,5 Material supplying, producing and shipping/ Malzeme temini, üretimi ve sevki IA 08/01 10.10.2002                
36 7,5 Prepering and implementing annual work schedule/Yıllık iş programının yapılması ve yürütülmesi IA 10/01 10.10.2002                
37 7,5 Excavation conformity with project/Projeli kazı yapılması IA 10/04 10.10.2002                
38 7,5 Preperation of the civil engineering structure location/Sanat yapıları yerlerinin hazırlanması IA 10/05 10.10.2002                
39 7,5 Stabilizing works/Stabilize yapılması IA 10/06 10.10.2002                
40 7,5 Loading and transporting excavator/Ekskavatör ile yükleme ve nakliye yapılması IA 10/12 10.10.2002                
41 7,5 Loading and transporting by loder with tire wheel/Lastik tekerlekli yükleyici ile yükleme ve nakliye yapılması IA 10/13 10.10.2002                
42 7,5 Wiring works/Elektrik tesisat işlerinin yapılması IA 13/02 10.10.2002                
43 7,2 Preperation of the progress payment and submitting to client/Hakedişin hazırlanması ve müşteriye verilmesi IA 14/01 10.10.2002                
44 4 Processes in electronic form/Manyetik ortamdaki işlemler IA 15/01 10.10.2002                
45 4 Reparing of data processing electronic malfunctions/Elektronik arızaların tamiri IA 15/02 10.10.2002                
47 6 Aplications of policlinic/Poliklinik uygulamaları IA 17/01 10.10.2002                
DOCUMENT LIST /DÖKÜMAN LİSTESİ ( SUPPORT DOCUMENTS )
No Standard Article No / Standart Md.No DOCUMENT NAME /DOKÜMAN ADI Doc. No/
Dok. No
REVISIONS/ REVİZYONLAR
Issued Date/
Yayım Tarihi
Distribution Date/Dağıtım Tar. 1. Rev. 2. Rev. 3. Rev. 4. Rev. 5. Rev. 6. Rev. Departments are distributed /
Dağıtım Yapılan bölümler 
1 4 Document lists/Doküman listesi D.4.2.3                  
2 4 Appointment document(2 pages)/Atama yazıları (2 sayfa) -                  
3 5 Quality policy/Kalite politikası D.5.3                  
4 5 Quality strategy/Kalite Stratejisi D.5.3                  
5 5 Quality targets of 2006/2006 yılı kalite hedefleri D.5.4.1                  
6 5 Organisation chart/Organizasyon şeması D.5.5.1                  
7 4 Job description/Görev tanımları Frm-05                  
8 5 Matrix of authority and responsibility/Yetki ve sorumluluk matrisi D.5.5.1.2                  
9 5 System plan/Sistem planı D.5.4.2                  
10 5 Machinary-equipment listes/Makine-ekipman listesi Frm-11                  
11 6 Personnel list/Personel listesi -                  
12 5 Location plan/Yerleşim planları D.6.4.1                  
13 8,2 Audit plan of 2006/2006 yılı denetim planı Frm-55                  
14 6,2 Training plan on years of 2006/2006 yılı eğitim planı Frm-08                  
15 7,5 Maintenance plan 2006/2006 yılı bakım planı Frm-61                  
16 7,6 Calibration plan 2006/2006 yılı kalibrasyon planı Frm-96                  
17 7,3 Design plan 2006/2006 yılı tasarım planı -                  
18 7,1 Quality plans/Kalite planları -                  
19 - Construction agreements/Yapım Sözleşmeleri -                  
20 - Manual for Logo/Logo el kitapları -                  
21 - TS-EN-ISO-9000 QMS base cocept, term and definition/TS EN ISO-9000 KYS Temel Kavr.terim.tarifler standardı -                  
22 - TS-EN-ISO-9001:2000 QMS standard/TS EN ISO-9001:2000 KYS Şartlar -                  
23 - TS-EN-ISO-9004 Guide for improve the performance/TS EN ISO-9004 KYS Perf.iyileştirme için klv. -                  
24 - Management systems programme/Yönetim Sistemleri Programı - 20.09.2006 20.09.2006 Ver.01           Tüm bölümler
25                        
26                        
DOCUMENT LIST /DÖKÜMAN LİSTESİ ( FORMS )
No Standard Article No / Standart Md.No DOCUMENT NAME /DOKÜMAN ADI Doc. No/
Dok. No
REVISIONS/ REVİZYONLAR
Issued Date/
Yayım Tarihi
Distribution Date/Dağıtım Tar. 1. Rev. 2. Rev. 3. Rev. 4. Rev. 5. Rev. 6. Rev. Departments are distributed /
Dağıtım Yapılan bölümler 
1 4 Procedure, Instruction, Quality Manual Format/ Prosedür,Talimat,Kalite ve İş El Kitabı Formatı Frm-01 13.09.2002                
2 4 Document List /Doküman Listesi Frm-02 13.09.2002   13.06.2003            
3 4 Audit Questionnaire List /Denetim Soru Listesi  Frm-03 13.09.2002   13.06.2003            
3 4 Correspondence Form/Yazışma Formatı Frm-04 13.09.2002   27.05.2005 09.11.2005          
4 4 Document Revısıon  Demand Form/ Doküman Değişiklik İstek Formu Frm-05 13.09.2002                
5 6 Job Description Format/Görev Tanımı Formatı Frm-06 13.09.2002                
6 6 Employee Information Form/Personel Bilgi Formu Frm-07 14.09.2002                
7 6 Annual Training Scheme/ Yıllık Eğitim Planı Frm-08 14.09.2002                
8 6 Training Record Form /Eğitim Kayıt Formu Frm-09 14.09.2002                
9 6 Fixture Record List/ Demiraş Kayıt Listesi Frm-10 13.09.2002   29.01.2005            
10 6 Machine and Equipment List /Makine ve Ekipman Listesi Frm-11 10.10.2002                
  4 Call Notification Form/Arama Bildirim Formu Frm-12 07.05.2005                
11 4 Incoming Document Record List / Gelen Evrak Kayıt Listesi Frm-13 13.09.2002   01.01.2003            
12 7,5 Infastructure and foundations Layout Plan /Altyapı ve Tesislerin Yerleşim Planı Frm-14 01.10.2002                
13 8,5 Corrective and Preventive Action Form/Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu Frm-15 17.09.2002   20.06.2003            
14 8,5 Corrective and Preventive Action Monitoring Form/Düzeltici Önleyici Faaliyet İzleme Formu Frm-16 17.09.2002                
15 4 Outgoing Document Record List/Giden evrak Kayıt Listesi Frm-17 13.09.2002   01.01.2003            
16 7,4 Supplier List/ Tedarikçi Listesi Frm-18 13.09.2002                
17 4,2,4 Back up of Data List Form / Data Yedekleri Listesi Formu Frm-19 10.10.2002                
18 7,4 Market Demand Form/Piyasa Talep Formu Frm-20 13.09.2002   24.02.2005            
19 7,4 Warehouse Demand Form/Ambar Teslim Fişi Frm-21 01.10.2002                
20 7,40 Warehouse Material Card/Ambar Malzeme Kartı Frm-22 13.09.2002   18.09.2002            
21 7,4 Inviting Bids Form / Teklif İsteme Formu Frm-23 13.09.2002   24.02.2005            
22 6 Staff Debit Ticket /Personel Zimmet Kartı Frm-24 13.09.2002   24.02.2005            
23 7,4 Fuel Monitoring Form/Akaryakıt Takip Formu Frm-25 13.09.2002   24.02.2005            
24 7,10 Tender  Preperation Plan/ İhale Hazırlık Planı Frm-26 01.10.2002                
25 7,10 Macro Plan/Makro Plan Frm-27 13.09.2002                
26 7,1 Annual manufacturing Plan of Site / Şantiye Yıllık İmalat Planı Frm-28 01.10.2002                
27 6 Paper of Termination Employment/Merkez İlişik Kesme Formu Frm-30 03.10.2002                
28 7,5 Daily Form of Civil Engeneering Structure/Sanat Yapıları Günlük Formu Frm-31 25.02.2005                
29 7,5 Frequency Monitoring Form/Sefer Takip Formu Frm-32 25.02.2005                
30 6 Monthly Realization Form/ Aylık Gerçekleşme Raporu Frm-36 16.09.2002                
31 6 Warehause Demand Form/Ambar talep fişi Frm-38 23.02.2005                
32 8,4 Shopping Form /Alış-Veriş Formu Frm-39 24.02.2005                
33 7,5 Monthly Iron Monitoring Form/ Aylık Demir Takip Formu Frm-40 14.10.2002                
34 7,4 Concrete Production Form/Beton Üretim Formu Frm-44 19.02.2002                
35 7,5 Purchase Contract_Supplier/ Satinalima_Sozlesmesi_Tedarikci Frm-45 01.01.2005                
36 7,5 Annual Work Programme/Yıllık İş Programı Frm-47 13.10.2002   24.02.2005 01.04.2005 01.06.2005 20.08.2005      
37 7,4 Weekly Menu /Haftalık Yemek Listesi Frm-48 11.11.2002                
38 7,1 Mixture rates of the concrete /Beton Karışım Oranları Frm-49 13.10.2002                
39 6 Non-Conforming Product-Service Form  /Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu Frm-50 16.09.2002                
40 7,2 Product Service Acceptance Form /Ürün Hizmet Kabul Formu Frm-51 13.09.2002   02.03.2005            
41 8,3  Minutes of Meeting Form/ Toplantı Tutanak Formu Frm-52 13.09.2002                
42 8,2 Annual Internal Audit Plan /Yıllık İç Denetim Planı Frm-55 13.09.2002                
43 5 Audit Evaluation Form /Denetim Değerlendirme Formu Frm-56 13.09.2002                
44 8,2 Flow chart Form Format/ İş Akışı Formu Formatı Frm-57 13.09.2002   01.06.2004            
45 8,2 Provisional Duty Paper/ Geçici Görev Belgesi Frm-59 13.09.2002   17.06.2004            
46 4 Daily Machine Work Form /Günlük Makine Çalışma Formu Frm-60 13.09.2002                
47 6 Periodic Machine  Maintanence Plan / Makine Periyodik Bakım Planı Frm-61 13.09.2002   30.09.2003            
48 7,5 Daily Machine Maintanence Card /Günlük Makine Bakım Kartı Frm-62 13.09.2002   01.10.2004            
49 7,5 Daily Machine Report / (MGR) Makine Günlük Raporu Frm-64 16.09.2002   28.10.2002 06.11.2003          
50 7,5 Job Order Form / İş Emri Formu Frm-65 16.09.2002   28.10.2002            
51 7,5 Machine Repair Monitoring Form /Makine Tamir Takip Formu Frm-66 16.09.2002                
54 7,5 Tire Monitoring  Form / Lastik Takip Formu Frm-67 16.09.2002   37926            
55 8,2 Machine Cost Form /Makine Maliyet Formu Frm-68 03.10.2002                
56 8,2 Monthly Site Costs By Groups/Gruplara Göre Aylık Şantiye Gideri Frm-70 03.10.2002                
57 7,1 Annual Machine Revision Plan /Makine Yıllık Revizyon Planı Frm-71 03.10.2002                
58 7,1 Machine Department Staff Planning/ Makine Departmanı Personel Planlaması Frm-72 03.10.2002                
59 7,5 Repair Report of Machine Revision/Makine Revizyon Tamir Formu Frm-73 01.10.2002                
60 7,5 Oil Analysis Monitoring Form/Yağ Analiz Takip Formu Frm-74 03.10.2002                
61 7,1 Engine Park and Situation of Staff by Months/ Aylara Göre Yıllık Makine ve Personel Planı Frm-75 03.10.2002   04.03.2005            
62 7,5 The Accumulator Maintenance Report/ Akü Bakım Raporu Frm-79 01.10.2002                
63 6 Staff Examination Form/ Personel Sınav Formu Frm-80 03.10.2002                
64 6 On the Job Slip/İşbaşı Pusulası Frm-81 01.10.2002   01.11.2003            
65 6 The Employment and Identity Cert. Delivery Minute Form/İşçi Çalışma Karnesi Tes.Tut. Frm-82 01.10.2002   01.11.2003            
66 6 Tax Rebate Form /Vergi İadesi Formu Frm-83 03.10.2002                
67 6 Personnel Service Contract Form /Personel Hizmet Akdi Formu Frm-84 01.10.2002   01.11.2003            
68 6 Health Certificate Form of Hard and Dangerous Works/Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporu  Frm-85 03.10.2002     20.05.2006          
69 6 Point Plan Form /Puantaj Formu           Frm-86 03.10.2002                
70 6 Release Slip / Personel İzin Kağıdı Formu Frm-87 03.10.2002   01.07.2006            
71 6 Working Place Accident Notification Form/İş Yeri  Kaza Bildirim Fr Frm-88 03.10.2002   01.11.2003            
72 6 Personnel Index Book/Personel Fihrist Defteri Frm-89 13.09.2002                
73 6 Paper of Termination Employment/Merkez İlişik Kesme Formu Frm-90 03.10.2002   01.11.2003            
74 6 Work Accident Record of Release /İş Kazası İbranemesi Frm-91 03.10.2002   01.11.2003            
75 6 Record of Release/İbraname Frm-92 03.10.2002   21.03.2005            
76 6 Application Trustee Form / Mutemetlik Formu Frm-93 03.10.2002   21.03.2005            
77 6 Employment Certificate/Personel Çalışma Belgesi Frm-94 03.10.2002   01.11.2003            
78 6 File Cover Etiquette Form/Dosya Kapak Etiketi Formu Frm-95 03.10.2002                
79 7,6 Annual Calibration Plan/ Yıllık Kalibrasyon Planı Frm-96 13.09.2002                
80 7,5 Machine Transfer Report/Makine Sevk Raporu Frm-98 03.10.2002   01.11.2003            
81 7,5 Machine Preliminary Report/Makine İlk Durum Raporu Frm-99 03.10.2002                
82 6 Weekly  Payment and Requirements Chart / Haftalık Ödeme ve İhtiyaç Listesi Frm-100 08.10.2002                
83 6 Monthly Requirement Report / Aylık İhtiyaç Raporu Frm-102 01.11.2003                
83 6 Abstract of Receipst and Expences/ Gelir-Gider Özeti Frm-103 08.10.2002                
84 6 Payment Plan Form/Ödeme Takvimi Formu Frm-104 01.10.2002                
85 6 Giro Card/Havale Kartı Formu Frm-105 07.10.2002                
86 6 Employee Advance Payment Demand Form/Personel Avans Talebi Formu Frm-106 01.10.2002                
87 7,2 Project and Account Section Work Demand Form/Projelendirme ve Hesap Birimi İş İstek Formu Frm-107 03.10.2002   01.11.2003            
88 7,2 The Projects List waiting for Approval/Onayda Bekleyen Projeler Listesi Frm-109 03.10.2002   01.11.2003            
89 7,2 Aplication And Survey of Land List/Aplikasyon ve Rölöve Listesi Frm-113 03.10.2002   27.03.2003            
90 7,2 Document Distribution and Taking Back List/Doküman Dağıtım ve Toplama Listesi Frm-114 03.10.2002   01.11.2003            
91 7,2 Approved Projects Archives / Onaylı Proje Arşivi Frm-115 03.10.2002   01.11.2003            
92 7,2 Cancelled  Projects Archive/ İptal Projeler Listesi Frm-116 03.10.2002   01.11.2003            
93 7,1 Weekl Working Schedule/ Haftalık Çalışma  Programı Frm-117 25.02.2005                
94 7,5 Gas Oil Expenditure Plan by Months/Aylara Göre Yıllık Motorin Harcama Planı Frm-118 04.10.2002                
95 7,5 Monthly Electricity Consumption Chart/Aylık Elektrik Tüketim  Çizelgesi Frm-119 03.10.2002   07.10.2005            
96 7,5 Malfunction Monitoring List/Arıza Takip Listesi Formu Frm-120 09.10.2002                
97 4 Wiring Control Form / Elektrik Tesisatı Kontrol Formru Frm-121 09.10.2002                
98 4 Data processing Electronic Malfunctions Record Form/Bilgi İşlem elektronik Cihaz Arıza Kayıt Formu Frm-122 10.10.2002                
99 6 Data Processing Service Demand Form/   Bilgi İşlem Servis Talep Frm Frm-123 01.10.2002                
100 7,5 Sick Bay Laboratory Results Record Book/Revir Laboratuar Sonuçları Kayıt Defteri Frm-124 07.10.2002                
101 6 Monthky Meal Cost Form/Aylık Yemek Maliyeti Formu Frm-128 03.11.2002                
102 7,5 Annual  Leave  Wage Slip /Yıllık İzin Ücret Bordrosu Frm-130 08.10.2002                
103 7,5 Motor Vehicle Tax  Form /Motorlu Taşıtlar Vergisi Takip Formu Frm-131 07.10.2002                
104 7,4 Tender Monitoring List/hale Takip Listesi Frm-132 13.09.2002                
105 7,4 Conformity Form of Design Done Outside/Dışarıda Yapılan Tasarımın Uygunluğu Formu Frm-133 13.09.2002   37926            
106 7,4 Design Request and Criteria Form/ Tasarım İstek ve Kriterleri Formu Frm-134 13.09.2002   37926            
107 7,4 Design Review Form /Tasarım Gözden Geçirme Formu Frm-136 13.09.2002   37926            
108 7,4 Design Verification Form /Tasarım Doğrulama Formu Frm-137 13.09.2002   37926            
108   Design Revision Form /Tasarım Revizyon Formu Frm-138 13.09.2002   01.11.2003            
109   Annual Design and Development Plan /Yıllık Tasarım ve Geliştirme Planı Frm-139 13.09.2002   01.11.2003            
110   Warehouse Material Index/Ambar Malzeme Fihristi  Frm-140 25.03.2003                
111   Drawing List/Proje aydınger Listesi  Frm-141 24.03.2003                
112   Quality Plan/ Kalite Planı  Frm-142 25.04.2003                
113   Daily Cash Box Slip / Günlük Kasa Fişi  Frm-143 05.05.2003                
114   Borrowing  List /Ödünç Listesi Frm-144 01.11.2003                
115   Water Meter Monitoring form / Şantiye Su Sayacı Takibi Frm-145 01.11.2003                
116   Training Demand Form / Eğitim Talep Formu Frm-146 20.11.2003                
117   Land Follow Up Form/ Arazi Takip Formu Frm-147 01.04.2005                
118   Administrative Leave Form/ İdari İzin Formu Frm-149 21.03.2005                
119   Severance Petition/ısten ayrılma dılekcesi Frm-150 21.03.2005   20.05.2006            
120   Employee Actual Working Information Form/ İşçi Fiili Çalışma Bilgi Formu Frm-151 21.03.2005                
121   Protective Metarial Delivery Record / Koruyucu Malzeme Teslim Tutanağı Frm-152 21.03.2005                
122   Petition, regarding of taking advantage of deduction/Özel İndirimden Yararlanma Dilekçesi Frm-153 21.03.2005                
123   Annual Leave With Pay Vacation /Yıllık Ucretli İzin  Frm-154 21.03.2005                
124   Application Form /Başvuru Dilekçesi Frm-155 21.03.2005