EREN İNŞAAT
Kurumsal > Başkanın Mesajı

 

Eren İnşaat 25 yıllık mühendislik ve müteahhitlik tecrübesine sahip olan bir inşaat şirketidir.

Şirketimiz kurulduğu günden günümüze kadar, en iyi teknolojiyi, mühendisliği, kalifiye iş gücünü,

etik değerleri ile birleştirerek iş ve hizmet üretiminde kaliteyi vazgeçilmez temel bir ilke olarak

kabul etmiştir. Bu çerçevede ülkemizin dört bir tarafında pek çok sulama, drenaj, içme-kullanma

suyu temini, kanalizasyon ve hidroelektrik enerji üretim tesisleri inşa ederek hizmete sunmuştur.

 

Şirketimizin temel politikası, dünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli üretim

standartları ve rekabetçi piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iş ve hizmet üretiminde verimlilik

ve kaliteyi ön plana çıkararak, ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir kuruluş

haline getirmektir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı

yaratılması yanında, doğal çevrenin korunması büyük önem arz etmektedir. Şantiyelerimizde

çalışan personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınması, olası iş kazaları riskinin

minimuma indirilmesi hedeflenmiş bulunmaktadır. Ayrıca, doğal çevrenin korunması, madde

ve enerji kullanımında israfın önlenmesi, atıkların geri kazanım yoluyla ülke ekonomisine

kazandırılması şirketimizin ana prensipleri olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda,

şirketimizde sürdürülebilir gelişmenin sağlanması amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO

14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak, bu

standartlarda belirlenen kurallar çerçevesinde uygulamalara titizlikle devam edilmektedir.

 

Şirketimizin her kademesindeki personelin sahip olduğu bilgi birikimi ve ileri teknoloji deneyimi

ve özellikle proje yönetim konusundaki tecrübemiz şirketimizin geleceği açısından en büyük

güvencemizdir. Diğer taraftan sahip olduğumuz makine-ekipman ve teçhizat en ileri teknolojinin

kullanılarak yüksek kalitede işüretilmesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu deneyimli

persınelimizden aldığımız büyük bir güç ile ülke genelinde ve yurt dışında yeni projeler inşa etme

konusunda büyük bir azim ve gayret içinde bulunmaktayız. Bu gayretler sonucunda, şirketimiz

faaliyet alanlarını genişleterek yurt içinde konut ve sosyal tesisler inşaatı, yurt dışında ise liman

tesisleri inşaatının müteahhitlik hizmetlerini üstlenerek başarıyla yürütmektedir.

 

Bütün bu çalışmalar sonucunda, şirketimiz tarafından inşa edilerek hizmete sunulmuş olan projeler

ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması yanında, özellikle çiftçilerimizin tarımsal gelirlerinin

arttırılması suretiyle sosyal refah seviyelerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi sağlanmış bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, merkez ve şantiyelerimizde büyük bir heyecan ve özveri ile çalışan tüm personelimize

içtenlikle teşekkür ederim.

 

Yaşar Eren

 

Genel Müdür

Copyright © EREN İNŞAAT